Ogłoszenie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i zestrojenie kinowego sprzętu cyfrowego wraz z instruktażem obsługi urządzenia.

Informacja o wynikach postępowania

Zamawiający, działając zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr.113, poz. 759 ze zm.) informuje, że po dokonaniu oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i zestrojenie kinowego sprzętu cyfrowego wraz z instruktażem obsługi urządzenia.

Dane firmy – wykonawcy

Suprema Polska Sp.  z o.o.
ul. Stawy 5
02-467 Warszawa

Dane teleadresowe

Tel./faks: 22 435 99 16, faks 22 822 21 21
Strona www: http://suprema.biz.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca złożył ofertę za cenę brutto: 433500,00 PLN.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy cena brutto Pkt
Suprema Polska Sp.  z o.o.
ul. Stawy 5
02-467 Warszawa
433500,00 100

Września, dnia 22.09.2011r.


Dnia 14.11.2011r. Zostało udzielone zamówienie na dostawę, montaż i zestrojenie kinowego sprzętu cyfrowego  wraz z instruktażem obsługi urządzenia firmie :
Suprema Polska Sp.  z o.o.
ul. Stawy 5 
02-467 Warszawa 

 


Wykonanie: nemez.pl